Also available in: English

Muikku (Coregonus albula)

Muikku muistuttaa ulkonäöltään pientä siikaa, mutta muikulla alaleuka on yläleukaa pidempi ja siialla päinvastoin. Muikun silmät ovat suuret kuten yleensä kaikilla koko ikänsä planktonia syövillä kaloilla.

Muikun levinneisyysalue on suppea ja Suomi sijaitsee levinneisyysalueen keskellä. Suomessa muikkua tavataan lähes kaikissa Itämereen laskevissa suurissa järvissä. Merenrannikolla muikkua tavataan vain vähsuolaisilla alueilla. Perämerellä muikkua kutsutaan yleisesti maivaksi.

Muikku viihtyy parhaiten karuissa, viileissä ja puhtaissa järvissä. Muikku kutee syksyisin, kun vedet ovat viilenneet 5-7 -asteeseen. Eräissä järvissä esiintyy myös joulu-tammikuussa ja kevättalvella kutevia muikkuja.

Muikun muita nimityksiä:
Hamsi, holtii (pieni), hottamuikku, kala, kitkanviisas, Konneveen kierosilmä, maiva (Perämeren muikku), muikelo, muje, mujes, muroke, muse, rääpys, reäpys, riäpys, savolaisen sardiini, siikamaiva, silli, tuulpoika

Levinneisyys