Ankerias

(Anguilla anguilla)

Ankeriaat lähtevät liikkeelle vasta hämärän tultua. Ankerias kutee kaukana Sargassomerellä, josta vastakuoriutuneet toukat aloittavat vaelluksensa merivirtojen mukana kohti Eurooppaa. Suomen vesille ankeriaat saapuvat noin kuusivuotiaina, jolloin niillä on takanaan muodonvaihdos, sekä noin 8000 km:n merimatka. Nämä ns. kelta-ankeriaat viettävät useita vuosia rannikollamme ennen vaellustaan takaisin Sargassomerelle, jota edeltää vielä toinen muodonvaihdos hopea-ankeriaaksi. Koiraat ovat tällöin korkeintaan puolimetrisiä, naaraat huomattavasti kookkaampia. Rannikon vaeltavien ankeriaiden lisäksi sisävesissämme elää paljon ankeriaita, jotka ovat istutuksista peräisin. Ankerias on Suomen pitkäikäisin kala, vanhin Suomesta löydetty ankerias on ollut 72 –vuotias. Maretariumin suurimmat ankeriaat ovat noin 120 senttisiä, kolmikiloisia ja vuonna 1976 syntyneitä. Niiden ikä tiedetään, sillä ne on pyydystetty Lahden Vesijärvestä ja ovat sinne tehdyistä istutuksista peräisin. Ankeriaan liha on erittäin rasvaista ja maukasta etenkin savustettuna.