Sitoumuslomake

Miten sinä huolehdit vesiluontomme monimuotoisuudesta?


Tiesitkö, että mitä monimuotoisempi luonto on, sitä kestävämpi se on sekä hitaasti hiipiviä (ilmastonmuutos) että äkillisiä (myrsky) muutoksia vastaan.
Monimuotoisuus on köyhtymässä kaikkialla maailmassa ihmistoiminnan, erityisesti ylikulutuksen ja elinympäristöissä tapahtuvien muutosten seurauksena. Monimuotoisuuden menetykset ovat olleet nopeampia viimeisten 50 vuoden aikana kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa. Eniten on köyhtynyt maapallon järvien, jokien ja kosteikkojen monimuotoisuus.

Vesiluonnon monimuotoisuutta voi parantaa esim.

 • purkamalla virtavesien patoja, esim. Rautjärvellä sijaitsevan Hiitolanjoen voimalaitospatojen purku mahdollistaa laatokanlohen (Salmo salar m. sebago) lisääntymisen Suomen puolella
 • vähentämällä ravinne- ja kiintoainekuormitusta,
  • mm. parantamalla peltojen fosforin, typen ja hiilen pidätyskykyä (kasvipeite talvella, kipsilevitys)
  • ei ojiteta Pohjanmaan alunamailla (alunamaiden ojitus happamoittaa vesistöjä, nopea pH:n lasku vedessä liimaa kalojen kidukset yhteen ja kala tukehtuu)
  • suomaiden ennallistaminen (humus ja kiintoaine pidättyvät luonnontilaiseen suohon)
  • jätetään luonnonmukainen suojavyöhyke rannoille, varjostavat puut rannassa luovat suojapaikkoja myös kaloille
 • vähentämällä mikromuovien, lääke- ja huumejäämien määriä jätevesissä
  • valitse muovittomia kosmetiikkatuotteita (CosmEthics-älypuhelinsovellus)
  • palauta vanhentuneet lääkkeet apteekkiin
  • jyrkkä ei kaikille huumeille
 • kalastuksen tarkemmalla ohjauksella: lohi on uhanalainen Saimaassa ja Itämeressä, ankerias on erittäin uhanalainen, sen sijaan särkikalojen kalastaminen rehevistä järvistä ja merenlahdista hyödyntää monimuotoisuutta
 • tiheiden järviruovikkokasvustojen poistolla niin rehevillä merenlahdilla kuin rehevillä järvialueilla
 • kulutusvalinnoilla, esim. syömällä kotimaista kalaa kestävistä kalakannoista: silakkaa, ahventa, kuhaa ja muikkua, vähentämällä lihansyöntiä

Maretarium kannustaa jokaista asiakastaan tekemään sitoumuksen monimuotoisemman vesiluonnon puolesta. Mikä on sinun sitoumuksesi?