Rantanuoliainen

(Cobitis taenia)

Rantanuoliainen (ent. rantaneula) on yöaktiivinen. Päivisin se on suurimman osan ajasta kaivautuneena hiekkaan niin, että vain pää jää näkyviin. Kalan osittain hiekan alla hengittämisen mahdollistaa kiduskannen pieni yläosassa oleva aukko, jonka alaosaa peittää kiduskalvo. Veden hapen vähetessä rantanuoliainen voi poikkeuksellisesti hengittää happea myös ilmasta suolihengityksen avulla. Näin kala varastoi happea suoleensa ja siirtää sitä suolen pinnan kautta verenkiertoon. Rantanuoliainen viihtyy kirkkaissa vesissä hiekka- tai kivipohjilla.

Rantanuoliainen kuuluu piikkinuoliaisten heimoon (Cobitidae) ja on sen ainoa edustaja Suomessa. Rantanuoliainen on pohjakala, mistä kertoo sen litteä ja pitkulainen muoto sekä viiksisäikeet. Kalan väritys on ruskeanharmaa ja sillä on kylkiviivan ylä- ja alapuolella tummien täplien muodostamat rivit. Rantanuoliainen sekoitetaan usein kivennuoliaiseen, mutta rantanuoliaisen viiksisäikeet ovat lyhyempiä ja pyrstöevä on pyöreä toisin kuin kivennuoliaisella. Rantanuoliaisen hyviä tuntomerkkejä ovat myös silmästä kuonon kärkeen kulkeva tumma juova sekä silmän alla oleva pieni haarakärkinen piikki, jonka kala voi nostaa pystyyn puolustautuessaan. Rantanuoliainen kasvaa 10 – 12 senttimetrin pituiseksi. Koiraan erottaa naaraasta rintaevän toisesta ruodosta, joka on paksumpi ja rintaevän tyvestä olevasta levyn muotoisesta paksuntumasta.

Rantanuoliainen käyttää ravinnokseen hiekasta seulomiaan planktonäyriäisiä ja hyönteistoukkia. Lämpöisestä pitävät rantanuoliaiset ei syö juuri mitään talvella, vaan ravinnonhankinta on vilkkaimmallaan kesällä. Rantanuoliaiset kutevat keskikesällä veden lämmetessä kahteenkymmeneen asteeseen. Kalat kutevat levien peittämille rihmaleväpohjille ja kudun aikana koiras kiertyy naaraan ympärille puristaen mädin ulos. Keski-Euroopassa rantanuoliaiset voivat kutea kesän aikana jopa kymmenen kertaa, Suomen oloissa kutukertoja tulee todennäköisesti kuitenkin vain yksi tai kaksi. Alkionkehitys kestää vain muutamia päiviä ja kuoriutunut poikanen on vain viisi millimetriä pitkä, kasvaen kuitenkin vielä ruskuaispussivaiheen aikana. Poikasilla on aluksi ulkokidukset eli kidukset ovat osittain kidusraon ulkopuolella. Rantanuoliaisen poikaset elävät aluksi kasvillisuuden peitossa.

Rantanuoliainen on harvinainen kala Itämeressä, sitä esiintyy vain Tukholman saaristossa, Viron rannikolla ja Suomenlahdella. Euroopan unioni on määritellyt rantanuoliaisen Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Suomen alueella rantanuoliaista on havaittu vain pienellä alueella Itäisellä Suomenlahdella sekä Rautjärven Hiitolanjoella lähellä itärajaa.

Tämän kalan levinneisyys Suomessa.

Muita nimityksiä:
Entinen nimi rantaneula, piikkinuoliainen, piikkiposkinen kivennuoliainen, merineula