Siperiansampi

(Acipenser baeri)

Siperiansampi on Euroopassa yleisin viljelyssä oleva sampilaji. Maretariumin 21 siperiansampea on tuotu Imatran kasvatuslaitokselta keväällä 2005. Näistä kuusi yksilöä siirrettiin ELY-keskuksen luvalla Sapokanlampeen joulukuussa 2018.

Siperiansampi voi elää 80-vuotiaaksi saavuttaen kahden metrin pituuden ja 200-kilon painon. Erinomaisen lihansa ja kaviaarinsa takia sammet ovat olleet riistopyynnin kohteena kaikkialla maailmassa ja siksi niiden kannat ovat pienentyneet voimakkaasti. Kantojen pienentyminen on myös seurausta kutujokien rakentamisesta ja niiden likaantumisesta. Laatokasta ja Äänisestä alkuperäiset kannat ovat jo hävinneet ja Itämeren kannasta ei ole jäljellä kuin joitakin yksilöitä. Sammen olemassaolon turvaamiseksi Venäjällä ja Keski-Euroopassa on ryhdytty tehokkaisiin viljely- ja istutustoimiin.

Sampien heimoon kuuluu 18 lajia, joista sampea, sterlettiä, sinisampea, siperian- ja venäjänsampea sekä tähtisampea tavataan silloin tällöin Suomenlahdella.

Tämän kalan levinneisyys Suomessa.