Suuret saaliit – saadut ja saamatta jääneet -Mikä on sinun elämäsi ”Big Fish”?

Maretariumin vuoden 2024 teemanäyttelynä on Suuret saaliit – saadut ja saamatta jääneet.
Mikä on sinun elämäsi ”Big Fish”?
Big Fish -teemaa käsitellään näyttelyseinäkkeellä monelta eri kantilta.
Miksi aina tuntuu siltä, että se kala, joka pääsi viime hetkellä irti, olisi ollut se elämäsi suurin vonkale? Kala voi näyttää suuremmalta veden alla verrattuna siihen, kun se on poissa vedestä. Tämä optinen illuusio johtuu pääasiassa ilman ja veden taitekerrointen erosta.
Kalastuksen yhteydessä kalastajat saattavat muistaa erityisen suuren tai vaikeasti tavoitettavan kalan, joka oli jäänyt vieheeseen, mutta lopulta päässyt irti. Muisto ”siitä suuresta, joka pääsi viime hetkellä irti” voi säilyä pitkään, ja ajan myötä kalat voivat saada legendaariset mittasuhteet kalastajan muistissa.
Tällainen tunne ei rajoitu kalastukseen; Ihmiset voivat käyttää samanlaista ilmaisua eri tilanteissa, taustalla on tunne, että menetetty mahdollisuus tai asia tuntuu jälkikäteen paljon merkittävämmältä tai olennaisemmalta.
Miksi toisinaan se suuri saalis on myös tarkoituksenmukaista päästää irti?
Joissain vesistöissä tietyillä kalalajeilla on enimmäismitta eli mitta, jota suurempi kala täytyy palauttaa takaisin veteen. Enimmäismitasta voidaan säätää kalastusasetuksessa tai kalastuslupa-alueen lupaehdoissa, samaan tapaan kuin alimmasta sallitusta pyyntimitasta. Enimmäismitta on asetettu isojen yksilöjen suojelemiseksi, jotta kalakanta pysyisi suurikasvuisena tulevaisuudessakin eikä kehittyisi pienikasvuiseksi.
Oman elämän ”Big Fish – iso kala” voi olla myös muuta kuin konkreettinen kalasaalis. Kun kysymme joltakulta: ”Mikä on elämäsi iso kala?” kysymme pohjimmiltaan hänen elämänsä merkittävimmästä tai tärkeimmästä näkökulmasta, tavoitteesta, saavutuksesta tai pyrkimyksestä. Vastaus tällaiseen kysymykseen voi vaihdella suuresti omien arvojen, kokemusten ja prioriteettien perusteella. Mikä on sinun elämäsi ”Big Fish”?