Taimen

(Salmo trutta)

Taimenen ja lohen erottaa parhaiten toisistaan siitä, että taimenella on aina runsaasti pilkkuja kylkiviivan alapuolella ja lohella pilkkuja kylkiviivan alapuolella on vain muutamia. Lisäksi taimenen pyrstön varsi on tavallisemmin tanakka ja raja pyrstöevän tyveen on epämääräinen kun lohella se on selvä, taimenen pyrstöevä on lähes loveton ja suora kun lohen pyrstössä on usein lovi.

Taimen on hyvin muunteleva kala. Taimenia on jaoteltu vanhastaan kolmeen rotuun elinpaikan perusteella: meri-, järvi- ja purotaimeniin. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin romuttaneet käsitykset näin jyrkästä jaosta. On havaittu, että esimerkiksi purotaimeniksi kutsutuista emokaloista syntyvät poikaset lähtevät meri- tai järvivaellukselle siinä kuin järvi- tai meritaimenvanhempienkin jälkikasvu, jos vain kulkuväylät ovat avoinna. Osa suurikokoisten meri- ja järvitaimenen jälkeläisistä jää aina jokeen tai puroon ja elää purotaimenena eli tammukkana.

Tämän kalan levinneisyys Suomessa.

Muita nimityksiä:
Asikka, forelli, kilttu, korelli, koutere, kuer, kulmakko, kuujanen, lohi, lohennikko, nikko, mullo, mullonen, purolohi, suomulohi, tade, tammakko, tammukka, tane, taneli, tanttu, tonko