Tietosuojaseloste 18.12.2020

KOTKA MARETARIUM OY:n VERKKOKAUPAN HENKILÖREKISTERIN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:
Kotka Maretarium Oy (y-tunnus: 1652254-0)
Sapokankatu 2
48100 Kotka

info@maretarium.fi, puh. 040 3110 330

1. Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,
maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi
yrityksen nimi.
Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten
tilauksen tuotesisältö ja maksutapa.

2. Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä
arkistointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen
asettamat vaatimukset.

3. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen
velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

4. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja maksupalvelun yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan
mahdollistamiseksi.

5. Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

* Oikeus nähdä hänestä tallennetut tiedot
* Oikeus oikaista hänestä tallennettuja tietoja
* Oikeus tietojen poistamiseen
* Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos asiakas tahtoo nähdä, oikaista tai poistaa tietoja, tulee hänen ottaa yhteyttä asiakaspalveluun:
info(a)maretarium.fi . Tiedot voidaan poistaa, jos asiakkaalla ei ole käsittelemättömiä tilauksia tilillään.
Tietojen näkemiseen, oikaisemiseen tai poistamiseen ei vaadita erillistä syytä. Asiakkaan tiedot
varmennetaan sähköpostin, osoitteen, puhelinnumeron tai vanhojen tilausten kautta ennen tietojen
antamista, muuttamista tai poistamista.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että henkilötietojen
käsittelyssä on loukattu asiakkaan tietosuoja-asetuksiin perustuvia oikeuksia. Suomessa
valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja.fi)