Vinkkejä ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Sinua tarvitaan mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan

Vuoden 2021 teemana on ilmastonmuutoksen torjunta

Maretariumissa vuoden 2021 teemana on ilmastonmuutoksen torjunta. Kotkan kaupunki pyrkii vuonna 2019 tehdyn nk. Hinku-sitoumuksen myötä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Maretariumin näyttelyssä kerrotaan mm. Kotkan ilmasto-ohjelman toimenpiteistä ja kysytään asiakkailta, mitä kukin pitää tärkeimpänä toimena Suomen ilmastomuutoksen torjunnassa ja mitä itse on valmis tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Oman sitoumuslomakkeensa voi täyttää akvaariokierroksella ja ripustaa sen näyttelyseinäkkeelle myös muiden luettavaksi.